KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ V DUCHU TŘETÍ ALTERNATIVY

26. 09. 2014 / 08:30 - / 15:30
KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ V DUCHU TŘETÍ ALTERNATIVY
Jste ochotni hledat řešení, které by bylo lepší, než co navrhl kdokoli z nás?
 
Proč se zúčastnit tohoto semináře?
Tradiční způsob vyjednávání a komunikace založený na obhajobě vzájemných postojů ve věku informací selhává stále častěji. Autorita a donucovací prostředky vedou stále častěji nejen k poškození vzájemných vztahů, ale ani nás nedovedou ke kýženým výsledkům. Prosazování vlastních názorů bez snahy pochopit druhou stranu se nesetkává s přijetím. Jelikož nás konfrontační styl komunikace dovedl do současného stavu věcí, potřebujeme, pokud chceme získat odlišné výsledky, zásadně změnit komunikační paradigma. Již dále nelze uvažovat, jestli bude po mém nebo po jejich. Potřebujeme si osvojit principelní vyjednávání a hledat, jak bude po našem. Naučte se vyjednávat třetí alternativy!
 
Cíl vzdělávacího programu!
Naučit se přemýšlet stylem výhra-výhra (obě strany získají) a řešit komunikační situace promyšleným a plánovitým způsobem. Účastník se naučí empaticky naslouchat a zapojit protistranu (i když je v opozici) do hledání tvůrčích řešení. Dále se naučí hledat společné i odlišné zájmy a přesně vymezovat kritéria úspěchu. V další části se budeme věnovat metodě společného hledání prototypů dohody. Ukážeme si, jak najít třetí alternativy, které jsou ještě lepší, než jakákoliv původně navrhovaná řešení problému. Nakonec se účastnící naučí přijmout vzájemně prospěšná řešení, která jsou trvalá v čase a obě strany mají zájem na jejch realizaci.
 
Obsah semináře:
 
Úvod do tématu; proč třetí alternativa?
Uvažování v duchu dvou alternativ, poziční vyjednávání a jejich důsledky.
Výhra nebo prohra? Šest paradigmat v komunikaci.
Uvažování v duchu třetí alternativy a principielní vyjednávání.
Sebereflexe a postoj k protistraně.
Empatické naslouchání, jak ho ještě možná neznáte.
Cesta k dosažení třetích alternativ:
identifikace zájmů a vymezení kritérií úspěchu
hledání prototypů dohody a tvorba třetích alternativ
přijetí třetí alternativy, dosažení synergie.
Případové studie, cvičení, ukázky a konkrétní příklady účastníků.
Diskuse, závěr.
 
Lektor semináře: Bc. Michal GRUS.
 
Cena: 1750 Kč + 21% DPH včetně pracovních pomůcek a občerstvení.
 
Závazné  přihlášky zasílejte na email prihlasky@piros.cz

 

Jméno:
Telefon:
Email:
1 + 2 =
Zpráva:

Zpracovávám...