Úspěšné řešení konfliktních situací

28. 11. 2014 / 09:00 - / 15:00
Úspěšné řešení konfliktních situací

Komu tento seminář nejvíce pomůže?
Odborný seminář je určen všem, teří se chtějí naučit konfliky nejen úspěšně řešit, ale také jim
předcházet. Je určen každému, kdo se v rámci svých pracovních povinností dostává do konfliktních
situací a chtěl by se je naučit řešit ke vzájemné spokojenosti obou stran.


Techniky zvládání konfliktu mají své místo i v osobním životě!


Cíl vzdělávacího programu!
Cílem odborného semináře je rozvoj způsobilostí, rozšíření vědomostí a zejména nácvik a osvojení si
dovedností v oblasti řešení pracovních i osobních konfliktů. Účastníci se naučí myslet způsobem
výhra-výhra a řešit konflikty prostřednictvím empatického naslouchání a hledání třetích alternativ.
Dále pochopí rozdíl mezi pozičním a principielním vyjednávání a naučí se používat komunikační aikido
proti tvrdým a neústupným "protivníkům".

Jméno:
Telefon:
Email:
1 + 2 =
Zpráva:

Zpracovávám...